Proje Türleri

Anasayfa » Proje Türleri

Bilimsel Araştırma Projeleri (5501): Üniversitede görev yapmakta olan proje yürütücüsü olma özelliklerini taşıyan öğretim üyelerinin ve elemanlarının kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.


Güdümlü Proje (5502): Ülkenin ve/veya Üniversitenin bilim politikasına ve/veya kurumsal ihtiyacına uygun olarak konusu ve kapsamı komisyon tarafından önerilen Ar-Ge projeleridir.


Lisansüstü Tez Projeleri (5503): Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve merkezlerde yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin eğitim programları gereğince Üniversite mensubu tez danışmanının proje yürütücüsü olarak görev aldığı araştırma projeleridir.


Araştırma Alt Yapı Projeleri (5504): Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesi amacıyla öğretim üyeleri tarafından yürütülen projelerdir.


Uluslararası Ortaklı Araştırma Projeleri (5505): Yurtdışından üniversiteler veya Ar-Ge odaklı kurum ve kuruluşlar ile müşterek gerçekleştirilen projelerdir. Yurt dışından kurumve kuruluşlar tarafından tamamı finanse edilmekte olan projeler destek kapsamı dışındadır.


Ulusal Ortaklı Araştırma Projeleri (5506): Üniversite öğretim üyelerinin yurt içindeki üniversiteler ile kamu veya özel sektör bünyesindeki kurum veya kuruluşlar ile müşterek yürüttükleri projelerdir.


Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Projeleri (5507): Araştırmacıların bilimsel çalışmalarının sonuçlarını sunabilmeleri veya alanlarıyla ilgili gelişmeleri takip edebilmeleri için ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklere katılımlarına yönelik destektir.


Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği Projeleri (5508): Üniversite mensubu araştırmacılar tarafından düzenlenen kongre, sempozyum, bilimsel işbirliği toplantısı ve benzeri bilimsel faaliyetlere yönelik desteklerdir.


Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği Projeleri (5509): Üniversite araştırmacılarının, yurt dışındaki üniversitelerde veya Ar-Ge odaklı kuruluşlarda akademik ve bilimsel deneyiminin geliştirilmesi amacıyla yürütecekleri çalışmalara verilen destektir. Daha önce yurt dışı araştırma deneyimi olmayan öğretim elemanlarına öncelik verilir.


Öğrenci Destek Hattı